Cara a Cara

Can Bisa Carrer Montserrat, 8, Vilassar de Mar, Barcelona

Aniol Florensa, guanyador del IlI Premi Vilassar de noir, xerra amb Jaume Cabot.