Jordi Tiñena

És autor de les novel·les Mort a Menorca (1994), Un dia en la vida d’Ishak Butmic (1994), Els vespres de Don Magí Castellarnau (1995), La dona del grill (1996), El comediant de Perpinyà (1997), Dies a la ciutat (1999) i L’ombra del coronel (2002), El Mercant (2005), Peix de gat (2011), El gos suicida (2012).

Ha publicat també adaptacions de Tirant lo Blanc, Curial e Güelfa, L’Spill i Lo Somni, entre altres.