Vicent Sanz

Ha escrit obres literàries de ficció i de no-ficció amb el Maestrat com a referent i paradigma d’un imaginari que té en la revisió de la memòria el camp d’acció.

Ha publicat la novel·la “Partida”, el llibre de narracions “Cròniques perdudes” i, “La Font de la Salut” i “Màxima discreció“.